In dit artikel wordt ingegaan op de vraag waarom je zou kiezen voor zonnepanelen. We beperken ons hier tot zonnepalen op particuliere woningen. Het slechte nieuws is dat de centrale overheid niet in alle gevallen subsidies meer versterkt voor zonnepanelen. Het positieve nieuws is dat daar goede redenen voor zijn. De prijzen van zonnepanelen zijn namelijk behoorlijk gezakt.

Groene stroom

De financiƫle voordelen van zonnepanelen komen verderop aan bod. We beginnen hier met het groene karakter van zonnepanelen. In ons land wordt nog veel elektriciteit opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot die daarbij vrijkomt, is een veroorzaker van het broeikaseffect. Er wordt aan gewerkt om die stroom groener te maken. Dat is echter een proces van vele jaren. Met zonnepalen kan je nu al een bijdrage leveren aan het groener maken van de stroom die je in je woning gebruikt. Met die panelen gebruik en niet verbruik je zonne-energie. Je verbrandt niets uit een eindige voorraad brandstof om stroom op te wekken.

Je energierekening

Zonnepanelen verlagen je energierekening. Dat is met de stijgende energieprijzen wel zo prettig. Hoewel de prijzen van de zonnepanelen zijn gezakt, vormen ze nog altijd een behoorlijke investering. Maar als ze eenmaal zijn geplaatst, dan zijn de onderhoudskosten zeer laag en zonnepanelen gaan lang mee. Nog altijd bestaat de salderingsregeling. Die houdt in, dat als je met je zonnepanelen meer stroom opwekt dan je op een gegeven moment nodig hebt, dan kan je die aan het lichtnet terugleveren. Dat wordt ingehouden op je energierekening. Vanaf 2023 wordt die regeling wel geleidelijk afgebouwd tot 2030.

Terugverdientijd van zonnepanelen

De terugverdientijd van zonnepanelen in Brabant is relatief kort. Deze hangt ook af van de kosten en kwaliteit van de panelen, en de totale oppervlakte van de panelen. Een terugverdientijd van 7 jaren is zeker haalbaar. En zelfs nog korter. Als je dan weet dat goede zonnepanelen zo’n 25 jaren meegaan, dan zijn panelen een heel goede investering. Gemeld moet worden, dat een zonnepaneleninstallatie een omvormer omvat, waarvan de levensduur 10-15 jaren bedraagt. Maar de kosten daarvan zijn overzienbaar.

BTW terugvragen

Als we het hebben over een terugverdientijd van 5 jaren, dan is daarbij rekening gehouden met het feit dat je de BTW kunt terugvragen, die je over de aanschaf van een zonnepaneleninstallatie betaalt.

Waardevermeerdering van je woning

Met je zonnepanelen wordt je woning duurzamer en verhoog je de waarde ervan. Met panelen kan je het energielabel van je huis verbeteren.